Trafikkflyger (Klasse 1) førstegangsundersøkelse6 260,00
Trafikkflyger (Klasse 1) forlengelse / fornyelse3 125,00
Flygeleder (Klasse 3) førstegangsundersøkelse6 260,00
Flygeleder (Klasse 3) forlengelse / fornyelse3 125,00
Privatflyger (klasse 2) førstegangsundersøkelse2 700,00
Privatflyger (klasse2) forlengelse / fornyelse2 700,00
Øyeundersøkelse1 550,00
A-EKG1 550,00
Hvile-EKG450,00
Hørselstest (rentoneaudiogram)450,00
Rentoneaudiometri og taleaudiometri750,00
Vi gjør oppmerksom på ved betaling, at vi kun godtar VISA og Mastercard , ikke kontanter, for de som ikke er ansatt i selskap med avtale.

(For bestilte timer hvor klienten ikke møter eller ikke har avbestilt innen 24 timer, belastes det med et gebyr på kr. 600,-.)

For viktig informasjon om hva du trenger for å ha med til undersøkelsen etc. se www.flymed.no